Eлектронен регистър на архитектурни документи

Столична община

Регистър на архитектурните документи в електронния архив на НАГ

Регистърът съдържа списък от обекти, за които архитектурните документи, съхранявани в архива на Направление Архитектура и Градоустройство към Столична Община, са включени в база данни и електронен архив.

Настоящият проект има за цел чрез създадените софтуер и база данни да улесни работата по обслужване на клиенти в архива на архитектурните планове на Направление Архитектура и Градоустройство на Столична Община.

В архива се съхраняват документи от началото на миналия век за няколко десетки хиляди сгради, инфраструктурни мрежи и обекти, временни и преместваеми съоръжения, разрешения за строеж и др.
 
Разработените софтуер и база данни са съобразени с изградените дългогодишни правила на работа в архива като:
   комплектоване на документите по сгради и други обекти;

   връзка с деловодната система на НАГ;
   подреждане на обектите в помещенията на архива;
   групиране в местности според териториалното разположение на обектите.

 

Преимуществата, които дава новата система за работа се изразяват в:
   бързо установяване местоположението на сградата (или друг обект) върху територията, независимо от начина, по който то е описано в          документите (било по стар или нов регулационен или кадастрален план или по друго описание);
   бързо установяване мястото на папките с документи в архивните помещения и рафтове;

   лесен достъп, разглеждане и размножаване на архитектурните документи за всеки обект;
   система за следене на предоставените за изнасяне оригинални документи.

Изграждането на електронния архив и регистър ще става поетапно. Започва с местностите “Лозенец” и “Лагера”, които ще бъдат изцяло включени в него до края на 2010 год.